Nhật Ngữ Lapis

Lịch khai giảng tháng 5

lịch khai giảng tháng 5

🌞 🌞 🌞 みなさん、おはよう 🌞 🌞 🌞
🌺🌺🌺🌺🌺 Lịch khai giảng tháng 5🌺🌺🌺🌺🌺

🌺 🌺 Lớp phổ thông 🌺 🌺

🌺 🌺 Khai Giảng SƠ CẤP 1 THỨ 3,5,7.
CA 2: 19h30 – 21h00, ngày 09/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 09/05/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 2: THỨ 2,4,6.
CA 2: 19h30 – 21h00, ngày 13/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 12/05/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 3: THỨ 2,4,6.
CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 13/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 13/05/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 5: THỨ 3,5,7.
CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 11/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 07/05/2019.

🌺 🌺 Khai giảng TRUNG CẤP 2: THỨ 2,4.
CA 1: 18h00 – 20h15, ngày 20/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 19/05/2019.

🌺 🌺 Lớp Cấp Tốc 🌺 🌺

🌺 🌺 Khai giảng N5 CẤP TỐC: THỨ 2,3,4,5,6.
SÁNG: 8h30 – 11h40, ngày 6/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 5/05/2019.

🌺 🌺 Khai giảng N4 CẤP TỐC: THỨ 2,3,4,5,6.
CHIỀU: 13h30 – 16h40, ngày 6/05/2019.
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 đến 5/05/2019.

 

Lịch khai giảng tháng 12

khai giảng tháng 12

🌺🌺🌺🌺🌺^.^ Lịch khai giảng Tháng 12 ^.^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺Lớp phổ thông:

1• Dự kiến khai giảng: SC1 : THỨ 3,5,7: Ca 1, 17h45 – 19h15, ngày 20/12/2018.

2• Dự kiến Khai giảng SC2: THỨ 3,5,7: CA 2: 19h30 – 21h, ngày 20/12/2018.

Lịch Khai Giảng Tháng 11

🌺🌺🌺🌺🌺^.^ Lịch khai giảng Tháng 11 ^.^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺Lớp phổ thông:

1• Dự kiến khai giảng: SC1 : THỨ 2,4,6: Buổi sáng: 9h – 10h30, ngày 5/11/2018.

2• Dự kiến Khai giảng SC1: THỨ 2,4,6: CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 16/11/2018.
Xem Tiếp

Call Now Button