Khai giảng lớp Sơ cấp 4 ngày 19.5.2016

Thứ 409262018

Last update03:31:04 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất của trường Khai giảng lớp Sơ cấp 4 ngày 19.5.2016

Khai giảng lớp Sơ cấp 4 ngày 19.5.2016

TRƯỜNG NHẬT NGỮ LAPIS

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP 4

Nhật Ngữ Lapis trân trọng thông báo khai giảng lớp Sơ cấp 4 ngày 19.5.2016 như sau:

* Học tuần 3 buổi vào: thứ 3 - 5 - 7

* Thời gian: 17h45 đến 19h15

* Đối tượng:

- Học viên chuẩn bị thi N5.

- Học viên đã học qua kiến thức N5 nhưng đã quên.

- Học viên cần bổ sung kiến thức N5 nâng cao.

Lapis

khai-giang-so-cap-4-ngay-19-5-2016