Quy trình làm hồ sơ du học

Thứ 403292017

Last update02:42:08 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Du học Nhật Bản Quy trình làm hồ sơ du học

Du học Nhật Bản | Tư vấn Du học Nhật Bản | Du học Nhật Bản 2017 | Trường Nhật ngữ Lapis

Quy trình làm hồ sơ du học

言語学院Trường Nhật ngữ Lapis xin hướng dẫn cụ thể về quy trình làm hồ sơ du học Nhật Bản tại trường

 

1/ Quy trình làm hồ sơ

  • Giai đoạn 1

 

 

Untitled-1_01

  • Giai đoạn 2

Untitled-1_02

  • Giai đoạn 3

Untitled-1_04

2/ Các đợt nhập học trong năm

2