Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 9-10/2017

Thứ 610202017

Last update01:27:09 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Khóa học tiếng Nhật Lịch khai giảng Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 9-10/2017

Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 9-10/2017

Trường Nhật Ngữ Lapis

Lịch khai giảng lớp học Tiếng Nhật

tháng 9-10.2017

********

Lịch khai giảng chính thức các lớp tiếng Nhật mới tại Nhật Ngữ Lapis, các bạn học viên theo dõi ngày khai giảng và liên hệ Hotline Lapis để đăng ký lớp học phù hợp cho mình nhé.

Chi tiết:

1) Lớp sơ cấp 1 cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật:

- Học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15

- Khai giảng ngày 6/9/2017

 

2) Lớp sơ cấp 2:

- Lớp học thứ 2-4-6, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 6/9/2017

- Lớp học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 5/10/2017

 

3) Lớp sơ cấp 3:

- Lớp học thứ 2-4-6, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 25/8/2017

Lớp học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 12/10/2017

- Lớp học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15, khai giảng ngày 13/10/2017

 

4) Lớp sơ cấp 4:

- Lớp học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15, khai giảng ngày 8/9/2017

Lớp học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 23/9/2017

 

5) Sơ cấp 5:

Lớp học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00, khai giảng ngày 7/9/2017

 

6) Sơ cấp 6:

- Lớp học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15, khai giảng ngày 2/10/2017

 

7) Trung Cấp 1

- Lớp học thứ 3-5, từ 18h30 đến 21h00, khai giảng ngày 5/10/2017

 

8) Trung Cấp 2

- Lớp học thứ 2-4, từ 18h30 đến 21h00, khai giảng ngày 6/9/2017

 

9) Trung Cấp 3

 

- Lớp học thứ 3-5, từ 18h30 đến 21h00, khai giảng ngày 5/9/2017

lich-khai-giang-thang-9-10-2017

 

lich-khai-giang-thang-9-10-2017

Nhật Ngữ Lapis