Tiếng Nhật Chuyên Ngành

thứ 708182018

Last update04:17:24 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Khóa học tiếng Nhật Tiếng nhật chuyên ngành Tiếng Nhật Chuyên Ngành

Tiếng Nhật Chuyên Ngành

dinhhuongHiện nay xu hướng đầu tư của Nhật Bản vào nước ta ngày càng nhiều, các lĩnh vực ngành nghề quan trọng trong xã hội hiện nay đã được Lapis cập nhật thành những khóa học với giáo trình toàn diện, cập nhật và hiện đại, cùng đội ngũ giáo viên thân thiện.

 

 

 

Lapis cùng bạn đi sâu vào tiếng Nhật chuyên ngành, giúp bạn hiểu đúng từ chuyên môn để đạt được kết quả cao nhất trong công việc.

       

LỚP

THỜI GIAN

2 BUỔI / TUẦN

HỌC PHÍ 1 KHÓA

TIẾNG NHẬT

VĂN PHÒNG

1 KHÓA

1.800.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT TRONG

XUẤT NHẬP KHẨU

1 KHÓA

1.800.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT CHO HƯỚNG DẪN VIÊN

2 KHÓA

1.800.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

KHÓA 1

1.800.000 ĐỒNG

KHÓA 2

1.950.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT THÔNG PHIÊN DỊCH

2 KHÓA

1.960.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT

CHO GIÁO VIÊN

2 KHÓA

1.960.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT DÀNH CHO DU HỌC SINH

1 KHÓA

2.100.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT DÀNH CHO KỸ THUẬT VIÊN

2 KHÓA

1.960.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT DÀNH CHO BÁN HÀNG

1 KHÓA

1.800.000 ĐỒNG

TIẾNG NHẬT DÀNH CHO KĨ THUẬT VIÊN

2 KHÓA

1.960.000 ĐỒNG