Lapis - Đồng Hành Cùng Tài Năng Trẻ

Chủ nhật04222018

Last update03:52:03 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Nhật ngữ Lapis Tin tức Lapis Hoạt động Lapis - Đồng Hành Cùng Tài Năng Trẻ

Lapis - Đồng Hành Cùng Tài Năng Trẻ

du hoc nhat ban, khoa hoc tieng nhat, du học nhật bản, khoá học tiếng nhật

LAPIS - ĐỒNG HÀNH CÙNG TÀI NĂNG TRẺ

 

* Mục đích :

Với mong muốn khuyến khích, động viên các học viên đang theo học tại trường Nhật Ngữ Lapis trước kết quả học tập tốt cũng như sự chuyên cần của các học viên, trường Nhật Ngữ Lapis đưa ra chương trình Khuyến học Lapis - Đồng hành cùng Tài năng trẻ “.

  * Số lượng học bổng :

        Không giới hạn

* Giá trị học bổng :

 Giảm 50 % học phí khi học viên đăng ký khóa học tiếp theo

* Đối tượng :

Tất cả những học viên đang theo học tại trường Nhật Ngữ Lapis đạt được hai điều kiện sau :

        + Đi học đầy đủ, đúng giờ trong suốt khóa học ( 2 tháng )

            + Đạt được 95% điểm của bài kiểm tra cuối khóa