Lịch thi và đăng ký Nat-Test 2017

Thứ 608172018

Last update04:17:24 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Nhật ngữ Lapis Tin tức Lapis Lịch thi và đăng ký Nat-Test 2017

Lịch thi và đăng ký Nat-Test 2017

 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

nha-hang-tiec-cuoi

Ngày thi
(đợt thi)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ
đăng ký dự thi tại công ty
Hạn cuối nhận
hồ sơ đăng ký dự thi
12/02/2017
(đợt 01 năm 2017)
12/12/2017 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
13/01/2017 (Thứ sáu)
09/04/2017
(đợt 02 năm 2017)
13/02/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
10/03/2017 (Thứ sáu)
11/06/2017
(đợt 03 năm 2017)
10/04/2017 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
12/05/2017 (Thứ sáu)
06/08/2017
(đợt 04 năm 2017)
12/06/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
07/07/2017 (Thứ sáu)
15/10/2017
(đợt 05 năm 2016)
07/08/2017 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
15/09/2017 (Thứ sáu)
10/12/2017
(đợt 06 năm 2017)
16/10/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
10/11/2017 (Thứ sáu)

 

Đăng ký trực tiếp tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Thí sinh đem 01 tấm hình thẻ 3×4cm, Giấy tờ tùy thân {bản gốc, 01 bản photocopy (không cần công chứng)} và lệ phí thi đến nơi đăng ký trước ngày giờ của ngày hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

 

Lưu ý:

Thí sinh phải ghi rõ "Họ tên và Ngày tháng năm sinh" sau hình thẻ, và "Địa chỉ Email và Số điện thoại" vào mặt sau hoặc góc trên của bản sao của giấy tờ tùy thân trước khi đem đến nơi đăng ký.

 

Lệ phí thi

Lệ phí thi là 640.000 đồng/cấp.