Cách con gái Nhật Friendzone(Day 1)

Day 1 Cách con gái Nhật Friendzone 🤗
🙃Khi không yêu nhưng vẫn muốn làm bạn 🙃
Hãy tưởng tượng, một chàng trai 3G (đẹp Giai, học Giỏi, nhà Giàu) đột nhiên thổ lộ với bạn nhưng bạn lại không có cảm xúc với anh ta thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? 👀
✍️ Comment một câu từ chối đối phương để thể hiện trình độ Tiếng Nhật của bạn đi nào!
🔍Bạn chưa có kinh nghiệm tình trường?
💡 Lapis sẽ “mách nước ” cho bạn cách Con gái Nhật từ chối một cách tinh tế các vệ tinh xung quanh nhé!

Call Now Button