Lịch khai giảng tháng 12

khai giảng tháng 12

🌺🌺🌺🌺🌺^.^ Lịch khai giảng Tháng 12 ^.^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺Lớp phổ thông:

1• Dự kiến khai giảng: SC1 : THỨ 3,5,7: Ca 1, 17h45 – 19h15, ngày 20/12/2018.

2• Dự kiến Khai giảng SC2: THỨ 3,5,7: CA 2: 19h30 – 21h, ngày 20/12/2018.

Lịch Khai Giảng Tháng 11

🌺🌺🌺🌺🌺^.^ Lịch khai giảng Tháng 11 ^.^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺Lớp phổ thông:

1• Dự kiến khai giảng: SC1 : THỨ 2,4,6: Buổi sáng: 9h – 10h30, ngày 5/11/2018.

2• Dự kiến Khai giảng SC1: THỨ 2,4,6: CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 16/11/2018.
Xem Tiếp

Call Now Button