GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN

Nhật ngữ Lapis đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình. Chúng tôi luôn trang bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với học viên, đặc biệt là các cam kết về kết quả đạt được của học viên sau khóa học.

TÂM

Nhật ngữ Lapis với tư cách là một trường đào tạo tiếng Nhật chuyên nghiệp, chữ TÂM luôn được đặt hàng đầu như vị trí nền tảng của ngành Giáo dục. Chúng tôi luôn duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

TỐC

Nhật ngữ Lapis đề cao tốc độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kết quả học tập của học viên. Với mục đích học tập rõ ràng, chúng tôi sẽ giúp bạn định hướng và nhanh chóng đạt được dự định theo đúng kế hoạch của bản thân.