Thông điệp Ban giám hiệu

Bước vào thế kỷ 21, mặc dù đang đối mặt với những vấn đề nghèo đói và chiến tranh nhưng thế giới đang hợp nhất về mặt chính trị và kinh tế. So với trước đây vai trò của Nhật Bản đối với thế giới hiện nay đang ngày càng lớn mạnh, Meros luôn nỗ lực để giúp sinh viên vượt qua những khác biệt như văn hóa, giúp họ hiểu nhau hơn bằng cách tạo ra nhiều cơ hội để họ giao tiếp với nhau.

Tại Meros, những giáo viên có bằng cấp cao và nhiều kinh nghiệm dựa trên nhiều giáo án khác nhau sẽ hướng dẫn sinh viên dựa trên những nhu cầu của mỗi cá nhân như những cuộc hội thoại hằng ngày, chuẩn bị cho kỳ thi Đại học hay kỳ thi vào các trường Cao đẳng, dạy cho họ về văn hóa Nhật Bản.v.v… Hơn nữa, Meros cũng có những chương trình giáo dục giúp sinh viên quen với xã hội Nhật Bản và những phong tục tập quán để họ đạt được mục tiêu một cách hiệu quả. Meros luôn chào đón bạn với những điều kiện giáo dục tốt nhất.

Hiệu trưởng

    Junko Kagawa