Đàm thoại

Khai giảng lớp đàm thoại sơ cấp 1

Lớp đàm thoại sơ cấp 1 sẽ khai giảng:
Thời gian bắt đầu: 17/10/2018
Ngày học : 2 4 6
Thời gian học: 9h : 10h30 Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button