khóa học sơ cấp 1

Khai Giảng Sơ Cấp 1 K104

Lớp Sơ cấp 1 sẽ khai giảng:

Thời gian bắt đầu: 17/9/2018

Ngày học : 2 4 6

Thời gian học: 17h45:19h15

Giáo viên: Việt Trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button