Khóa học tiếng nhật Cấp Tốc N2

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 320 tiết

  • Thời gian học: buổi, Mỗi buổi 3 giờ

  • Hoàn thành sau: tuần

  • Số lượng: 6-15 học viên

  • Kiến thức: 

Liên hệ: 0916.618.428