Khóa học tiếng nhật sơ cấp 7 N4

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 48 tiết

  • Thời gian học: 24 buổi, Mỗi buổi giờ

  • Hoàn thành sau: 10 tuần tuần

  • Số lượng: 6 - 15 học viên

  • Kiến thức: 

Liên hệ: 0916.618.428