Tiếng Nhật phổ thông

-Có đủ các lớp từ trình độ sơ cấp-trung cấp-thượng cấp

-Giúp cho các bạn có thể đạt đến những trình độ mong muốn

-Thời gian đào tạo hợp lý, mỗi cấp độ sẽ có 7 lớp, 1 lớp học:

  • 2 tháng
  • 3 buổi/tuần
  • 2 tiết/buổi

-Có nhiều học bổng và ưu đãi hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên, học viên có thành tích học tập tốt.

đăng kí học