LÝ DO CHỌN NHẬT NGỮ LAPIS

Phương pháp đào tạo INPUT – OUTPUT

Chứng chỉ cấp tại Lapis được công nhận trên toàn quốc

Đại diện duy nhất của Học viện ngôn ngữ Meros tại Việt Nam

Hợp tác với công ty, tập đoàn đào tạo tiếng Nhật cho hơn 1000 kỹ sư của nhiều công ty Nhật Bản

DANH SÁCH KHÓA HỌC