Lịch Khai Giảng Tháng 11

🌺🌺🌺🌺🌺^.^ Lịch khai giảng Tháng 11 ^.^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺Lớp phổ thông:

1• Dự kiến khai giảng: SC1 : THỨ 2,4,6: Buổi sáng: 9h – 10h30, ngày 5/11/2018.

2• Dự kiến Khai giảng SC1: THỨ 2,4,6: CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 16/11/2018.

3• Dự kiến khai giảng SC2: THỨ 2,4,6: CA 2: 19h30 – 21h, ngày 7/11/2018.

4• Dự kiến khai giảng SC3: THỨ 2,4,6: CA 2: 19h30 – 21h, ngày 12/11/2018.

5• Dự kiến khai giảng SC3: THỨ 3,5,7: CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 22/11/2018.

6• Dự kiến khai giảng SC4: THỨ 3,5,7: CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 10/11/2018.

7• Dự kiến khai giảng SC7: THỨ 2,4: CA 1: 17h45 – 20h, ngày 7/11/2018.

8• Dự kiến khai giảng N5 Cấp tốc: THỨ 2,3,4,5,6: 18H – 21H, ngày 12/11/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button