trung tâm tiếng nhật Lapis Lịch Khai Giảng Tháng 6

Lịch Khai Giảng Tháng 6

🌞 🌞 🌞 みなさん、おはよう 🌞 🌞 🌞
🌺🌺🌺🌺🌺 Lịch khai giảng tháng 6🌺🌺🌺🌺🌺

🌺 🌺 Lớp phổ thông 🌺 🌺

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 1: THỨ 2,4,6.
SÁNG : 9h – 10h30, ngày 24/06/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 1: THỨ 3,5,7.
SÁNG: 9h – 10h30, ngày 25/06/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 2: THỨ 2,4,6.
TỐI: 17h45 – 19h15, ngày 21/06/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 6: THỨ 2,4,6.
TỐI: 19h30 – 21h00, ngày 28/06/2019.

🌺 🌺 Khai giảng SƠ CẤP 7: THỨ 2,4.
TỐI: 19h30 – 21h00, ngày 26/06/2019.

🌺 🌺 Khai giảng N5 CẤP TỐC: THỨ 2,3,4,5,6.
SÁNG: 9h – 12h00, ngày 26/06/2019.

Call Now Button