khóa học trung cấp 7

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 7: THUẦN THỤC NHỮNG MẪU CÂU PHỨC TẠP

Ở trình độ tiếng Nhật trung cấp 7, học viên sẽ được thuần thục những mẫu câu phức tạp, liên quan đến kết nối đảo nghịch, giới hạn tối đa…Đây là những mẫu câu đòi hỏi trình độ hiểu biết chuyên sâu và là chuẩn mực chứng tỏ khả năng đọc hiểu, sử dụng tiếng Nhật của học viên! Hãy cùng Nhật ngữ Lapis khám phá nhé!

Mục tiêu khóa học

・Có thể sử dụng các mẫu câu kết nối đảo nghịch『Sổ hướng dẫn và Khiếu hài hước』

・Có thể sử dụng mẫu câu chỉ giới hạn tối đa, suy nghĩ liên quan đến  『Thuế』

・Có thể sử dụng mẫu câu chỉ sự nghịch đảo về 『Cây phả hệ』.”

Chi tiết và phương pháp giảng dạy

– Khóa học tiếng Nhật này dành cho các bạn đã hoàn thành khóa N3 hoặc các bạn muốn học chương trình N2.

– Về việc học qua trực tuyến, giáo viên Nhật sẽ dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Trong video sẽ có phụ đề bằng tiếng Nhật. Nhìn video và học, sử dụng Worksheet và cùng nhau tìm hiểu sâu về từ vựng và ngữ pháp. Hơn nữa, vì có sử dụng Power Point nên các bạn có thể ôn đi ôn lại từ vựng và các ngữ pháp trọng tâm.

– Trong tiết học ở lớp, giáo viên Việt sẽ đảm nhận phần từ vựng, ngữ pháp và ôn tập. Vì vậy bạn sẽ dễ dàng tiếp thu nội dung bài học một cách trọn vẹn nhất. Giáo viên Nhật sẽ đảm nhiệm phần luyện tập hội thoại, nghe hiểu, đối ứng và hoạt động. Không chỉ qua video mà bạn hãy cảm nhận niềm vui khi nói tiếng Nhật thông qua thực hành trò chuyện thực tế và các hoạt động.

– Qua chương trình học tại Nhật ngữ Lapis bằng việc lặp đi lặp lại Input & Output, bạn hoàn toàn có thể nắm vững kiến thức tiếng Nhật và đạt hiệu quả cao.

Giáo trình học tập

New Approach tiếng Nhật trung cấpQuyển cơ bản

Trong khóa học tiếng Nhật trung cấp này, bạn sẽ được sử dụng giáo trình New Approach nâng cao (bài 10 đến bài 12). Quyển này có thể học tổng hợp đọc hiểu, từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, hội thoại. Các hạng mục ngữ pháp cần thiết cho năng lực giao tiếp thì được chọn lọc một cách cẩn thận và là tài liệu thích hợp cho toàn khóa.

Nihongo Soumatome N2 Kanji Hán tự tiếng Nhật N2 tổng hợp

Giáo trình được sử dụng để học Hán tự trình độ trung cấp (739 chữ, 2200 từ). Cuốn giáo trình này sẽ sử dụng các biểu thức và văn kiện hay dùng, đồng thời dạy các từ vựng và các từ vựng ghi bằng Hán tự.

Nihongo Soumatome N2 Goi Từ vựng tiếng Nhật N2 tổng hợp

Sử dụng để học từ vựng trình độ trung cấp (1400 từ). Cuốn này dạy tất cả các từ vựng cần thiết cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật N2

Shadowing nihongo wo hanasouTrung-Thượng cấp

Trong khóa học tiếng Nhật này, bạn sẽ được sử dụng giáo trình Shadowing nihongo wo hanasou nhằm luyện tập phản xạ trả lời một cách tự nhiên.

Kaiwa ni chousenThách thức cùng hội thoại

Trang bị các mẫu câu thích hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tiến hành luyện tập các mẫu hội thoại đã qua đóng vai để xây dựng quan hệ mọi người với nhau. Khả năng cố gắng giải quyết mọi vấn đề bằng khả năng của bản thân sẽ được liên hệ với năng lực giao tiếp tiếng Nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button