DU HỌC NHẬT BẢN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI LAPIS

Điều kiện nhập học tại nhật bản

Để được nhập học tại các trường NHẬT BẢN du học sinh phải hội tụ đủ 2 tiêu chuẩn về học vấn và tài chính .

Các trường tại NHẬT BẢN sẽ dựa trên cơ sở hồ sơ nhập học của đánh giá, phân tích tuyển chọn học sinh.

–  Các trường hợp du học sinh được nhận học bổng thì dựa trên giấy chứng nhận học bổng.

–  Du học sinh theo kế hoạch trao đổi sinh viên giữa các trường thì cần có giấy giới thiệu của hiệu trưởng và giấy chứng nhận trao đổi học tập.

* Các bạn sinh viên đang học năm 2, 3 và năm 4 khoa Nhật Bản học trường Đại học liên kết

Lưu Ý: Tất cả hồ sơ phải được photo trên 1 mặt khổ giấy A4 (chỉ photo lên mặt trước của tờ A4, mặt sau phải
để trống), không cắt nhỏ, không rách nát

Du học sinh

  1. Giấy chứng nhận sinh viên (Phòng Công tác sinh viên).
  2. Bảng điểm (Phòng Đào tạo).
  3. Thẻ sinh viên (đề nghị Công chứng).
  4. Giấy khai sinh (bản sao công chứng )
  5. Chứng minh thư nhân dân (bản sao công chứng) của cả học sinh và người bảo lãnh
  6. Hộ khẩu (bản sao công chứng)
  7. 06 hình 3x 4 (mới nhất)
  8. Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ(JLPT,NATTEST, TOP J A)
  9. Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, học bạ (bản gốc, công chứng)