TỔNG QUAN

Học ngoại ngữ không thể chỉ tập trung một kỹ năng thì có thể sử dụng được ngoại ngữ đó. Việc học ngoại ngữ cần cân bằng 4 kỹ năng. Đây là một kiến thức cơ bản vô cùng quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học và tiếp nhận một ngôn ngữ mới.

Lapis xây dựng một mô hình học tập và phương pháp giảng dạy đặc biệt, đó là “INPUT – OUTPUT”. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất trong việc cân bằng 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT trong việc học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Nhật nói riêng. Hiệu trưởng Lapis với hơn 15 năm kinh nghiệm trong quá trình học tập và giảng dạy tiếng Nhật, đã tiếp nhận các mô hình học tập Tiếng Nhật độc đáo từ học viện ngôn ngữ Meros. Trên cơ sở tiếp nhận, Lapis đã sáng tạo mô hình độc đáo và duy nhất tại Việt Nam trong việc đào tạo Tiếng Nhật. Mô hình này đã được thử nghiệm và triển khai trong vòng 5 năm và đạt được nhiều kết quả tốt.

Với mô hình này, Lapis tự tin đào tạo các học viên có thể học Tiếng Nhật một cách nhanh chóng nhưng rất cơ bản và kích thích niềm yêu thích học Tiếng Nhật cho học viên.

PHƯƠNG PHÁP INPUT & OUTPUT

Phương pháp INPUT – OUTPUT giúp học viên cân bằng được 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Trong đó học viên muốn có khả năng nói tốt cần phải tích lũy và tập trung vào kỹ năng nghe trước. Tương tự như vậy để có thể viết tốt thì học viên cần luyện đọc thật nhiều

INPUT

Gồm các kỹ năng TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP, HÁN TỰ,ĐỌC và NGHE

 • Phương pháp trực tiếp
 • Phản xạ tự nhiên
 • Thuộc từ vựng tại lớp
 • Dịch Văn phạm
 • Làm quen nghe âm thanh
 • Luyện nghe
 • Kỹ năng lặp đi lặp lại nhiều lần
 • Luyện phát âm giống người Nhật
 • Phương pháp trực tiếp
 • Phản xạ tự nhiên
 • Thuộc từ vựng tại lớp
 • Dịch Văn phạm
 • Làm quen nghe âm thanh
 • Luyện nghe
 • Kỹ năng lặp đi lặp lại nhiều lần
 • Luyện phát âm giống người Nhật

OUTPUT

Gồm các kỹ năng NÓI, VIẾT và HỘI THOẠI

 • Đàm thoại phản xạ Oral
 • Tiếp cận giao tiếp
 • Nói câu ngắn
 • Nói câu dài
 • Xếp câu – Viết câu
 • Viết luận
 • Đàm thoại phản xạ Oral
 • Tiếp cận giao tiếp
 • Nói câu ngắn
 • Nói câu dài
 • Xếp câu – Viết câu
 • Viết luận

OUTPUT