GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

NGOÀI NHỮNG GIÁO TRÌNH Có sẵn CHO TỪNG CẤP LỚP, nhật ngữ LAPIS CÒN tổng hợp, biên soạn NHIỀU TÀI LIỆU tiếng nhật phong phú như LUYỆN THI, ĐÀM THOẠI, CHUYÊN NGÀNH,… NHẰM CỦNG CỐ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THỰC TIỄN CHO CÁC HỌC VIÊN.

Nhật ngữ Lapis rất chú trọng cách phát âm trong Tiếng Nhật. Phát âm “đúng, chuẩn và đẹp” giúp học viên có thể giao tiếp nhanh chóng với người bản xứ. Do đó Nhật ngữ Lapis tự xây dựng và tổng hợp các giáo trình dạy phát âm và đưa vào giảng dạy từ chương trình sơ cấp.

Nhật ngữ Lapis rất chú trọng cách phát âm trong Tiếng Nhật. Phát âm “đúng, chuẩn và đẹp” giúp học viên có thể giao tiếp nhanh chóng với người bản xứ. Do đó Nhật ngữ Lapis tự xây dựng và tổng hợp các giáo trình dạy phát âm và đưa vào giảng dạy từ chương trình sơ cấp.

Nhật ngữ Lapis rất chú trọng cách phát âm trong Tiếng Nhật. Phát âm “đúng, chuẩn và đẹp” giúp học viên có thể giao tiếp nhanh chóng với người bản xứ. Do đó Nhật ngữ Lapis tự xây dựng và tổng hợp các giáo trình dạy phát âm và đưa vào giảng dạy từ chương trình sơ cấp.