LỊCH KHAI GIẢNG

LỚP HỌC

THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

N5 Cấp Tốc18:00 – 21:0018-1-2020Thứ 2-3-4-5-6
Luyện Thi18:00 – 21:0018-1-2020Thứ 2-3-4-5-6
Sơ Cấp 117:45 – 19:1526-2-2020Thứ 2-4-6
Sơ Cấp 119:30 – 21:0026-2-2020Thứ 2-4-6
Sơ Cấp 217:45 – 19:1527-2-2020Thứ 3-5-7
Sơ Cấp 219:30 – 21:0027-2-2020Thứ 3-5-7
Sơ Cấp 319:30 – 21:0026-2-2020Thứ 2-4-6
Sơ Cấp 417:45 – 19:1524-2-2020Thứ 2-4-6
Sơ Cấp 419:30 – 21:0022-2-2020Thứ 2-4-6
Sơ Cấp 517:45 – 19:1522-1-2020Thứ 2-4-6
Trung Cấp 1 17:45 – 19:1522-2-2020Thứ 2-4-6
Trung Cấp 319:30 – 21:0024-2-2020Thứ 2-4-6

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC