KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2 – KHI BẠN CÓ THỂ LÊN KẾ HOẠCH CHO MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI

Đánh giá bài viết

Với lớp Sơ cấp 2 tại Lapis, học viên có thể lên kế hoạch một chuyến đi dã ngoại, lên kế hoạch tổ chức một sự kiện cho lớp hoăc công ty mình, hay kể về thời đi học trong những cuôc nói chuyện với bạn bè bằng những mẫu câu quy định và các từ vựng được cung cấp.

 ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC SƠ CẤP 2

Động từ, tính từ và hơn thế nữa

Danh từ, động từ, tính từ là những lớp từ không thể thiếu trong hầu hết ngôn ngữ trên thế giới. Việc nắm rõ cách dùng, vai trò của các lớp từ này cũng như học được lượng từ vựng tương đối từ khóa học Sơ cấp 2 sẽ là một bước đi rất quan trọng trên con đường học tiếng Nhật.

 Nói về cuộc sống thường ngày

Trong những tình huống giao tiếp thông thường, việc chia sẻ một cách những câu chuyện đơn giản về đời sống hàng ngày sẽ tạo cho bạn cơ hội để rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình. Chỉ với những câu đơn giản như mình thích ăn gì, làm gì vào kỳ nghỉ sắp tới, học tiếng Nhật mấy ngày trong tuần… học viên sẽ có thể mở rộng phạm vi giao tiếp của mình.

 Kể về thời còn đi học hay những chuyến du lịch đã từng đi

Nói về một câu chuyện, tình huống đã xảy ra trong quá khứ sẽ tạo cho bạn nhiều câu chuyện để chia sẻ với mọi người hơn. Nhật ngữ Lapis sẽ cùng bạn quay về tuổi thơ để kể về kỷ niệm thời còn đi học hay những chuyến du lịch đáng nhớ cùng người thân, bạn bè.

Có thể mời bạn bè đến sự kiện, hoặc lên kế hoạch sự kiện

Học viên sẽ có thể rủ rê, liên lạc với bạn bè, chọn thời gian địa điểm hay tạo lịch trình chi tiết cho chuyến đi du lịch hay dã ngoại bằng những từ vựng và mẫu câu đơn giản.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

– Có thể nói về hoạt động trong 1 ngày

– Có thể rủ rê bạn bè đi đến một sự kiện, hoặc lên kế hoạch cho chuyến đi chơi

– Có thể giới thiệu đơn giản về nhà mình, thành phố hoặc đất nước nơi mình sinh sống

– Có thể kể về những việc trong quá khứ, như những chuyến đi du lịch hoặc thời cấp 3

PHƯƠNG PHÁP HỌC INPUT-OUTPUT

Để duy trì sự hứng thú của học viên trong việc học tiếng Nhật, khóa học Sơ cấp 2 kết hợp 2 buổi giáo viên người Việt – 1 buổi giáo viên người Nhật trong 1 tuần để sử dụng linh hoạt phương pháp input và output sao cho phát huy hiệu quả nhất khả năng ứng dụng, sử dụng tiếng Nhật của học viên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BÀI 3

・Vます。(~を~ます。/~を~ますか。/はい、~ます。/いいえ、~ません。)

・どんな~をVますか。

・何時に~ますか。何曜日に~ますか。どこで~ますか。

・【時】は何をしますか。

BÀI 4

・(場所)へ(目的)にいきます。

・何で行きますか

・~ましょう。~ませんか。

・~が好きです。 

・よく・ときどき・たまに ~ます

/あまり・ぜんぜん ~ません。

・~では__が好きですか。/~では~が好きです。  

・(場所)で(イベント)があります。いっしょに行きませんか。

→ いいですね。ぜひ行きましょう。/~はちょっと。~ので。

BÀI 5

・(交通手段)で~分くらいかかります。

・(名詞)は(形容詞)です。

・~はどうですか。

・( ~は)~が(形容詞)です。

・( ~は)形容詞)です。でも・それに、(形容詞)です。

BÀI 6

・(形容詞)(名詞)です。

・(形容詞1)(形容詞2)(名詞)です。

・~があります。

・~ました。

・もう~になれましたか。

→ ええ、もう少し・だいぶ・すっかり なれました。

/いいえ、まだぜんぜなれません。

・(な形容詞)でした。/(い形容詞)かったです。

SÁCH GIÁO KHOA

Khóa học sử dụng sách giáo khoa riêng của Lapis, tham khảo giáo trình “Hajimeyou Nihongo” (NXB 3A Networks).

Giáo trình này có các kiến thức từ vựng, ngữ pháp phục cho việc sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày, trong từng tình huống giao tiếp. Cùng với việc nâng cao năng lực ngữ pháp, từ vựng, khả năng giao tiếp, đối ứng cũng sẽ tiến bộ theo, giúp học viên sử dụng tiếng Nhật một cách tự nhiên.

Về phần kanji, Lapis tham khảo giáo trình “Basic Kanji 500 I”, giúp học viên tìm hiểu kiến ​​thức về kanji một cách có hệ thống và nâng cao khả năng đọc, viết chữ kanji.